.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιστιοπλοϊκού αγώνα

«ΡΕΝΑΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Ι» την 01-02/06/2024

Αρτέμιδα Μαρμάρι – Μαρμάρι Αρτέμιδα απόσταση 2*18 ν.μ.

Παρασκ, 31/05/2024, 20:00. Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του ΙΟΑΘΑ. ηλεκτρονικά στο email: ioatha1986@gmail.com το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31/05/2024 και ώρα 20:00.

8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο νέο ειδικό έντυπο δηλώσεων συμμετοχής. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο https://www.offshore.org.gr/

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:

i. Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2024, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.

ii. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ, με κάλυψη συμμετοχής σε αγώνα.

iii. Κατάσταση πληρώματος με αριθμό δελτίου ταυτότητας,

iv. Έγκριση της χορηγίας, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.

v. Κατάθεση 10,00 € στο IBAN GR92 0140 2080 2080 0200 2000 427.

8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι υπογραμμένη και σύμφωνη με όλες τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων. Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Η ΕΑΘ δεν δέχετε να συμπεριλάβει τον αγώνα στις Ranking List αν δεν είναι συμφωνα με τα παραπάνω.

DOWNLOAD

Δήλωση Συμμετοχής – word

Δήλωση Συμμετοχής – Pdf

Προκηρυξη Αγωνα – Download (PDF)

Διατάξεις ΕΑΘ 2024