Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α) ενδιαφέρεται να προσλάβει
εκπαιδευτή/ προπονητή ανοικτής θάλασσας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι αδείας εκπαιδευτού Ιστιοπλοΐας
επικοινωνήσουν με τον Όμιλο μας, μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2021.
της ΓΓΑ να
Πρόσθετα προσόντα, όπως: Προϋπηρεσία, ιδιοκτησία σκάφους με βύθισμα <1,60cm, επάρκεια
Αγγλικής, θα συνεκτιμηθούν.
Άρτεμις 20/09/2021

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (Λιμενίσκος Αρτέμιδας) ▪ Τ.Θ. 86 ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 19016
www.facebook.com/ioatha ▪ ioatha1986@gmail.com |  22940 87997

 

Η ανακοινωση σε μορφη Pdf : Ανακοινωνση προσληψης