Το Δ.Σ αποφάσισε, η Α Ετήσια Γενική Συνέλευση, του Ομίλου μας, να γίνει την 31η Μαρτίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00πμ στην αίθουσα Κώστα Χούντας, του δημοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα Κυριακή 31/03/2024 και ώρα 11:00πμ..
Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Θέματα της Α΄τακτικής Γενικής Συνέλευσης
1. Εκλογή πρόεδρου, πρακτικογράφου, διαπίστωση απαρτίας για την συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητική και Οικονομική λογοδοσία πεπραγμένων για το έτος 2023..
3. Ανάγνωση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής για το 2023. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή όχι των ευθυνών του Δ.Σ.
4. Έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2023.
5. Διοικητικός και Οικονομικός προγραμματισμός για το έτος 2024
6. Ψήφιση του προϋπολογισμού χρήσης.2025.
7. Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής, εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ
8. Συζήτηση και αποφάσεις επί άλλων θεμάτων που θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής της οποίας προεδρεύει δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ, ως δικαστικός αντιπρόσωπος.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη για την συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ, καταθέτουν την επιθυμία τους στο ΙΟΑΤΗΑ1986@GMAIL.COM
Κάθε ταμιακά ενήμερο, μέλος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μια ψήφο.
Η δια πληρεξουσίου συμμετοχή, στην ψηφοφορία, δεν γίνεται δεκτή.

Για την συμμετοχή μας, στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να είμαστε ταμιακά ενήμεροι. Η ετήσια συνδρομή μας είναι 20,00€. Η συνδρομή μας πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστο 10 ημέρες πριν από την 31/03/2024 ημέρα της Γ.Σ
Για την πληρωμή της συνδρομής μας υπάρχουν οι επιλογές:
1.Κατάθεση στην ALPHA BANK IBAN GR92 0140 2080 2080 0200 2000 427 (χωρίς αποστάσεις) ΙΟΑΘΑ
Παρακαλώ ενημερώσετε για την κατάθεση.
Η κατάθεση της συνδρομής, στην ALPHA BANK δεν έχει έξοδα. Τα έξοδα μεταφοράς, από άλλη Τράπεζα, επιβαρύνουν τον μεταφορέα.
2 Τις Τετάρτες 19:00-23:00 μέλος του ΔΣ με δικαίωμα είσπραξης θα βρίσκετε στο Όμιλο.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Σας περιμένουμε όλους

Ο γραμματέας του Δ.Σ
Γιάννης Άντζακας