Προκήρυξη Θέσης Προπονητή  για την Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θάλασσας

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email  ioatha1986@gmail.com η να το καταθέσουν οι ίδιοι στην γραμματεία του ομίλου κατά τις ημέρες και ώρες που παραμένει ανοιχτή για το κοινό

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών  28-08-2023