ΜΈΡΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΎ

Kύρια μέρη Iστιοπλοϊκού σκάφους

 

 

 

 1)  Ιστος.αλμττουρο,καταρτι Mast
 2)  Καρένα
 3)  Ισαλος γραμμή
 4)  Υφαλα (Βρεχομενα)
 5)  Εξαλα
 6)  Λαγουδέρα
 7)  Σπειραγιο
 8)  Αεραγωγοί
 9)  Βιτζιρελο
10) Κοτσανελο
11) Κασαρο η Hatch
12) Ρέλια
13) Κορυφή, Κεφαλή ιστού, Τζουντα
14) Σταύρος
15) Ξαρτια η Παταρατσα
16) Πλωριό μαγγιορο
17) Πρυμνιό μαγγιορο
18) Προτονος
19) Εττιτονος
20) Βαοη ιστού
21) Σιδηρόδρομος ιστού
22) Υττοδοχη σττινακοξυλου, καμττανα
23) Ξαρτοριζες
24) Βαρδαρι
25) Baby stay
26) Τιμόνι
27) Σττινακοξυλο π μτταλονοξυλο
28) Μτταστεκα
29) Ματσα
30) Boom Vang
31) Σιδηρόδρομος
32) Βαγονακι
33) Πατταδια π καθρετττης
34) Σκαντζα
35) Κουβέρτα