Μαθήματα
2 Μηνες ( 8 θεωρητικά και 8 Πρακτικά )
Τα μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσει κανείς τις πρώτες – βασικές – γνώσεις ιστιοπλοΐας περιλαμβάνουν θεωρία και πράξη.

Θεωρητικά Μαθήματα

Στα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται τα εξής:

Πρακτικά Μαθήματα

Στα πρακτικά μαθήματα εφαρμόζονται στην πράξη αυτά που έχουν αναφερθεί στη θεωρία:

Ένα διήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι σε κάποιον κοντινό προορισμό όπως Μαρμάρι , Κάρυστο , Τζια.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, και εφ’ όσον περάσουν με επιτυχία την εξέταση, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν δίπλωμα κυβερνήτη ιστιοπλοϊκού σκάφους.
( εως 16 μετρα )